Priser og booking

Merk at alle konsultasjoner foregår online (Skype, Zoom eller FaceTime).

Bestill time ved å henvende deg pr. e-post anniken@ostara.no.

Skriv «Timebestilling» i emnefeltet og oppgi dager som passer deg, så finner vi i fellesskap et tidspunkt som passer.

Du kan også sende sms på telefon 90 22 23 97, men mail fortrekkes av praktiske grunner.

Unngå å sende personlig og privat informasjon pr. e-post, dette tar vi opp ved første konsultasjon.

Jeg har taushetsplikt!

Første- og andregangs konsultasjon ligger på henholdsvis 1400,- og 1200,-.

Etter andre konsultasjon får du rabatt på videre oppfølging, da er prisen 900,- pr konsultasjon.